Chrome rozšíření

Wiki říká: Google Chrome je freeware webový prohlížeč společnosti Google. Chromium je projekt open-source webového prohlížeče založený společností Google za účelem zveřejnění zdrojového kódu  proprietárního prohlížeče Google Chrome. Až na drobné odchylky v logu a několika málo funkcích sdílejí tyto dva prohlížeče většinu zdrojového kódu a funkcionalit. Prohlížeče jsou také vydávány pod jinou licencí.

Chrome rozšíření jsou malé doplňky, které nějakým způsobem modifikují chování či vzhled prohlížečů Google Chrome a Chromium. Tato rozšíření jsou psána s použitím webových technolofií jako jsou  HTML, JavaScript a CSS. Distribuovány jsou přes  Chrome Web Store.